Barikat Siber Güvenlik Logo

VERBİS Yükümlülükleri: KVKK Kapsamında İdari Yaptırımlar ve Cezalar

VERBİS Yükümlülükleri: KVKK Kapsamında İdari Yaptırımlar ve Cezalar
 | Barikat Siber Güvenlik

VERBİS Yükümlülükleri: KVKK Kapsamında İdari Yaptırımlar ve Cezalar

07/05/2024

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)’nın 16. Maddesi kapsamında, Türkiye'deki veri sorumlularının kişisel veri işleme faaliyetlerini kaydetmek ve izlemek amacıyla VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) adı verilen bir sistemde kayıt yükümlülüğü bulunmaktadır. VERBİS, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından oluşturulmuş bir platformdur ve veri sorumlularının bu platforma kaydolarak kişisel veri işleme faaliyetlerini bildirmesi gerekmektedir. Bu sisteme hangi bilgilerin girişini yapılacağı ise, Kanun’un 16. Maddesinde tanımlanmıştır. VERBİS’e kayıt yükümlülüğü bulunan veri sorumluları, kayıt yükümlülüklerini yerine getirmezse ya da eksik bildirim gerçekleştirirse, idari para cezaları uygulanmaktadır. Uygulanacak cezalar ile ilgili detaylar, bu dokümanının “İdari Yaptırımlar” başlığı altında tanımlanmıştır.

KVKK VERBİS Kayıt Süreçleri ve Bildirim Yükümlülüğü

KVKK’nın yayınladığı karar gereği, VERBİS yükümlülüğü olan tüm veri sorumlularının 31 Mart 2021 tarihine kadar kayıtlarının tamamlaması beklenmekteydi. Ülkemizde yaşanan pandemi ve uzaktan çalışmanın da etkisiyle birçok veri sorumlusu bu yükümlülüğü yerine getirememiş ve Kurul yeniden bir karar yayınlayarak kayıt süresini 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatmıştır. Bu tarihe kadar tüm veri sorumlularının bildirim yapması beklenmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 31 Aralık 2021 tarihine kadar VERBİS kaydını tamamlamayan veri sorumluları ile ilgili, 21 Nisan 2022 tarihinde kamuoyu duyurusu yayınlayarak (https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7250/Kamuoyu-Duyurusu-VERBIS-) , Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen veri sorumluları hakkında Kanun’un 18’inci maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanmasına başladığını belirtmiştir. Bu duyurudan da anlaşılacağı üzere VERBİS kayıt süresi ile ilgili herhangi bir uzatma yapılmayacağı ve kayıtların bir an önce tamamlanması gerektiği değerlendirilmektedir. Eğer ki veri sorumluları aşağıda belirtilen şartları sağlıyor ise; bir an önce VERBİS başvurusunu yapmalı (https://verbis.kvkk.gov.tr/) , işlediği kişisel verileri analiz ederek (VERBİS’e bildirim için gereken asgari bilgileri içerecek şekilde) veri envanterlerini hazırlamalı ve envanterdeki verileri kullanarak VERBİS girişini yapmalıdır.

25 Temmuz 2023 yılı itibariyle, yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon TL’den yüksek olan şirketler (gerçek ve tüzel kişiler) ile tüm kamu kurum/kuruluşlarının VERBİS’e bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır. Çalışan sayısı 50’nin üzerinde olan tüm şirketler VERBİS’e kayıt yapmak zorundadır. Çalışan sayısı 50’den az olan şirketlerin de yıllık bilançoları 100 milyon TL’yi geçiyor ise VERBİS’e kayıt yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda birçok şirket VERBİS yükümlülüğüne tabii olmaktadır.

KVKK ‘nın yayınladığı güncel VERBİS kayıt şartları kapsamında, bu şartlara yeni tabii olan veri sorumlularının VERBİS kayıt yükümlülüğü başlamış olup, 30 Mayıs 2023 tarihi kaydı tamamlamaları için verilen son tarihtir. Bu tarihe kadar Sicil’e kayıt olmayanlar ile ilgili aşağıda tanımlanan cezalar uygulanmaya başlayacaktır.

İdari Yaptırımlar: Para Cezaları ve Uygulamaları

2 Mart 2024 tarihinde Genel Kurul tarafından kabul edilen ve 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan KVKK değişikliğinde, Kanun’un 18. Maddesinde de güncelleme yapılmıştır. Güncel değişiklik ile birlikte, 20.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar olan ceza miktarı 50.000 ile 1.000.000 TL arasında güncellenmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kurul’u 5 Ocak 2024 tarihinde cezai tutarlar ile ilgili güncelleme yayınlamış olup (https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7790/6698-Sayili-Kisisel-Verilerin-Korunmasi-Kanunu-Kapsaminda-Idari-Para-Cezasi-Tutarlari) , Kurul’un yayınladığı miktarlar baz alınacaktır. Bu tarihten itibaren VERBİS yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumlularına 189.245 TL ile 9.463.213 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır. VERBİS yükümlülüğünü yerine getirmeyen kamu kurum ve kuruluşları için ise disiplin hükümlerine göre işlem uygulanarak sonucu Kurul’a bildirilecektir. Bu kapsamda Sicil’e kayıt yapmayan veri sorumlularının en kısa sürede kayıtlarını yaparak veri girişlerini tamamlanması büyük önem arz etmektedir.


Bizimle İletişime Geçin
Sosyal Medyada Paylaş