Veri günümüzde en değerli varlık olarak nitelendirilmekte ve kritik siber saldırılarda en önemli hedef olarak görülmektedir.

Kurum yapınız içerisinde bulundurduğunuz verinin korunması ve kanunlar ile korunan (KVKK,GPDR vb.) verinin ve bu kanuna uyumluluğunun sağlanabilmesi için Barikat danışmanlık hizmetleri ve özelleştirilmiş çözümler sunmaktadır.