Barikat Siber Güvenlik Logo

Firewall/Ağ Yapılandırma ve Değişim Kontrolü

Firewall/Ağ Yapılandırma ve Değişim Kontrolü | Barikat Siber Güvenlik

Firewall/Ağ Yapılandırma ve Değişim Kontrolü

Bilişim altyapılarında birçok farklı üreticiden güvenlik duvarı, atak önleme sistemleri ve ağ ürünleri bulunabilir. Bu bileşenlerin üzerindeki yapılandırmaların belirli mevzuat ve kurumsal standartlara uyumluluğunun kontrol edilmesi gerekir. Bu noktada aşağıdaki bazı özellikler kullanılabilir;

Güvenlik Duvarı Kontrolü yardımıyla belirli mevzuat, kurumsal standartlar ve sizin belirleyebileceğiniz özel kriterler kapsamında altyapınızdaki tüm güvenlik duvarları üzerinde üretici bağımsız olarak kural analizi ve normalleştirme, gizli risk faktörleri, zaafiyet analizi gibi daha birçok kontrolü gerçekleştirebilir, bunlar için özelleştirilmiş raporlar alabilirsiniz.

Ağ Yapılandırma Kontrolü yardımıyla orta ölçekli altyapılardan büyük ölçekli altyapılara kadar ölçekte ağ görünürlüğü sağlar. Uçtan uca fiziksel, sanal ve bulut altyapısı dahil olma üzere bir ağ topoloji modeli oluşturabilir, oluşan model üzerindeki tüm ağ bileşenlerini kullanarak mevzuat ve kurumsal standartlara uyumluluğu kontrol edebilirsiniz. Ayrıca oluşturulan ağ modeli üzerinde hedeflenen yapılandırma test senaryoları ve iletişim sorunlarını test edebilirsiniz.

Değişim Kontrolü yardımıyla, altyapıda bulunan güvenlik duvarı bileşenleri üzerinde yapılan tüm değişiklerin bir iş akışına sokulması ve sürecin güvenlik birimleri tarafından takibini gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede yapılan her kural değişikliği bir talebe dönüştürülüp, iş akışına uygun bir biçimde uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilebilir.