Barikat Siber Güvenlik Logo

Bulut veya Yerinde DoS/DDoS Koruması

Bulut veya Yerinde DoS/DDoS Koruması | Barikat Siber Güvenlik

Bulut veya Yerinde DoS/DDoS Koruması

DDoS saldırıları özellikle IoT sistemlerin yaygınlaşması ve yeni tip zararlıların ortaya çıkması ile öne çıkan bir saldırı tipi olmaktadır. DDoS saldırıları sonucu genellikle bant genişliği tüketilerek internet altyapıları etkilenmekte, iletişimde gecikme ve servislerin durması gibi durumlara maruz kalmakta ve bunun sonucunda prestij kayıplarına yol açmaktadır.

DDoS koruması yerinde (on-premise), bulut üzerinde ve hibrit yapıda sağlanabilmektedir. Bulut DDoS hizmetleri, korunacak altyapının kalıcı olarak buluta yönlendirilmesi ile, hibrit yapılar ise atak anında trafiğin bulut üzerine yönlendirilmesi ile çalışmaktadır.