Barikat Siber Güvenlik Logo

Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri

Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri | Barikat Siber Güvenlik

Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri

Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri; kurum ve kuruluşlara ait sistem, ağ ve güvenlik ihtiyaçlarının metodolojik bir yaklaşımla ele alınarak, siber güvenlik seviyelerinin ölçülmesini ve iyileştirilmesini amaçlayan hizmetler bütünüdür.

Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri organizasyonların ihtiyaçlarına göre görevlendirilmiş Güvenlik Danışmanları aracılığı ile sunulmaktadır.