Barikat Siber Güvenlik Logo

Paket Yönlendirme Sistemi

Paket Yönlendirme Sistemi | Barikat Siber Güvenlik

Paket Yönlendirme Sistemi

Güvenlik sistemlerinin sayısındaki artış ve bunun ağ yapısına getirdiği karmaşıklık operasyonel maliyetleri çok yükseltmektedir. Paket Yönlendirme sistemleri ağ yapısına inline (L2) olarak veya ağdan mirror (span, tap) metodu ile toplanması istenen veriler için merkezi ve yüksek performanslı bir ortam sunmakta ve ağ yapısında bu sistemlerin istenen noktalara yerleştirilebilmesi için etkin bir yöntem sunmaktadır. Bu sistem sayesinde bağlantı karmaşası azalmakta, switch yapısındaki yük azaltılmakta ve güvenlik sistemlerine yönlendirilen trafikte optimizasyon yapılabilmesi gibi kabiliyetler ortaya çıkmaktadır.