Barikat Siber Güvenlik Logo

Zaafiyet ve Uyumluluk Yönetimi

Zaafiyet ve Uyumluluk Yönetimi | Barikat Siber Güvenlik

Zaafiyet ve Uyumluluk Yönetimi

Kullanılan her yazılımda çeşitli zaafiyetler bulunduğu dünyaca kabul görmüş bir gerçektir. Yapılan araştırmalar ise bilinen zaafiyetlerin saldırılarda oldukça sık bir biçimde kullanıldığını göstermektedir. Ağ yapılarının durumlarının düzenli olarak analizi ve zaafiyetlerinin tespiti ile çeşitli sektörlerde çalışan kurum ve kuruluşların uyması gereken yasalar, uyumluluk ve düzenlemelerin takibini sağlamak için Zaafiyet ve Uyumluluk Yönetimi teknolojileri kullanılmaktadır. Yapının aktif ve pasif taranması ile çeşitli veri kaynaklarından toplanan verilerin derlenmesinden ortaya çıkarılan bu bilgiler kurumların güvenlik seviyelerini arttırmakta önemli bir rol oynamaktadır.