Barikat Siber Güvenlik Logo

Ağ Erişim Kontrolü

Ağ Erişim Kontrolü | Barikat Siber Güvenlik

Ağ Erişim Kontrolü

Günümüzde kurumsal ağlar birçok geleneksel ve geleneksel olmayan sistemlerin yanısıra tablet, akıllı telefonlar, endüstriyel kontrol sistemleri, sanallaştırma platformları, kablosuz erişim noktaları ve bulut bazlı uygulamalara hizmet vermektedir. Bu kadar çeşitliliğin olduğu altyapılar, bilişim korsanlarının işini kolaylaştırmaktadır. Ağ erişim kontrolü sistemlerinin (NAC) bu varlıkları yönetebilmesi ve yetkisiz erişimi kontrol etmesi gerekmektedir.

NAC çözümlerinin iki tip yaklaşımı bulunmaktadır. Varlık veya kullanıcı temelli NAC olarak özetlenebilecek bu yaklaşımların ihtiyaca göre şekillenen avantajları bulunmaktadır. Güvenlik merkezli bir NAC çözümünün hem varlık yönetimi ve sınıflandırmaya hem de tespit ve otomatik müdahale süreçlerine büyük katkısı bulunmaktadır. NAC çözümlerinin aşağıdaki güvenlik bileşenleri ile entegrasyonları da sağlanabilmektedir;

  • Advanced Threat Detection (ATD)
  • Enterprise Mobility Management (EMM)
  • Endpoint Protection Platform/Endpoint Detection & Response (EPP/EDR)
  • IT Service Management (ITSM)
  • Next-Generation Firewall (NGFW)
  • Privileged Access Management (PAM)
  • Security Information & Event Management (SIEM)
  • Vulnerability Assessment (VA)
  • Open Integration Module (OIM)