Barikat Siber Güvenlik Logo

Barikat MxDR Servisi

Barikat MxDR Servisi | Barikat Siber Güvenlik

Barikat MxDR Servisi

Barikat MxDR Servisi | Barikat Siber Güvenlik

Barikat MxDR servisi, tespit ve müdahale altyapısında kullanılan ürünlerin entegrasyonunu yaparak oluşan alarmların zenginleştirilmesi, hızlı tehdit tespit ve müdahale sunmaktadır. Bu servis ile operasyonel verimlilik, uyumluluk, siber risklerin azaltılıp, siber dayanıklılığın arttırılması ve daha iyi yönetilebilirlik gibi önemli faydalar hedefleyen bir Siber Güvenlik Operasyonları Merkezi (SGOM) operasyonları sağlanmaktadır.

Barikat MxDR Bileşenleri

Barikat MxDR Bileşenleri | Barikat Siber Güvenlik

BARİKAT MxDR Hızlı Bir Bakış

EDR (Endpoint Detection and Response)

EDR çözümü, ajanının konumlandığı tüm cihazlardan topladığı, ilişkilendirdiği ve analiz ettiği uç nokta verileriyle çalışarak şüpheli davranışları uç nokta düzeyinde tespit eder.

XDR (eXtended Detection and Response)

XDR, e-posta, uç noktalar, sunucular, bulut ortamları ve yerel ağ gibi gibi birden çok güvenlik katmanından verileri otomatik olarak toplar ve analiz eder.

NDR (Network Detection and Response)

NDR çözümleri, ağı bilinen/bilinmeyen tehditler ve şüpheli etkinliklere karşı araştırır, ağınızdan gelen trafiği sürekli olarak analiz eder ve ağdaki anormal trafiği tespit eder.

SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response)

Entegre olduğu ürünler arasında orkestrasyonu sağlayarak sahip olduğu otomasyon yetenekleri risk azaltma ve engellemede otomatik müdahaleyi, tehditin uçtan uca yönetimini sağlar.

Barikat MxDR ile Neler Sunuyoruz?

Daha Hızlı Tehdit Tespit Süresi

MxDR servisi ile entegrasyonu ve orkestrasyonu yapılan ürünler, ağ, endpoint ve bulut ortamlarını tehdit eden güvenlik risklerini tespit edip izleyebilen platformlardır. MxDR servisi altyapısında kullanılan PaloAlto XSOAR orkestrasyonu sayesinde birbirleri ile entegre olan bu ürün aileleri ile söz konusu tehditlere hızla yanıt verme yeteneği artar. Siber saldırıları daha hızlı durdurmayı ve zararı sınırlamayı mümkün kılar.

Veri Paylaşımı ve Koordinasyon

MxDR servisi altyapısında kullanılan PaloAlto XSOAR, farklı güvenlik kaynaklarından gelen verileri bir araya getirir ve otomasyona tabi tutar. MxDR servisi ve beraberindeki entegrasyonlar sayesinde ürünlerden gelen veriler otomatik olarak birbirlieri arasında SOAR üzerinde paylaşılır ve güvenlik olaylarını anlamlandırabilmek için kullanılır. Bu sayede, güvenlik analistlerine bağlamsal bir zeminde alarm incelemesi yeteneğini kazandırır.

Otomasyon Yetenekleri

MxDR servisi altyapısında kullanılan PaloAlto XSOAR, güvenlik olaylarını otomatikleştirmek için geniş bir yelpaze sunar. XDR/EDR/NDR ürünlerinden gelen veriler ile entegre edildiğinde, otomasyon daha da güçlenir ve tehdit tespiti ve yanıt süreçleri hızlandırılır.

Kapsamlı Tehdit Görünürlüğü

MxDR servisi ve beraberindeki entegrasyonlar ağ, uç nokta ve bulut ortamlarında geniş bir tehdit görünürlüğü sağlar. Bu görünürlük otomasyon ve orkestrasyon yetenekleri ile birleştiğinde, organizasyonlar tüm bu alanlardaki tehditleri daha iyi izleyebilir ve analiz edebilir.

Tehdit İzleme ve Analiz

MxDR servisi ve beraberindeki entegrasyonlar, gelişmiş tehdit analitikleri ve tehdit istihbaratını beraberinde sunar. XSOAR ile entegre edildiğinde, bu analizler otomatikleştirilebilir ve güvenlik analistlerine daha fazla zaman kazandırarak olay incelemede siber güvenlik bakış açısının zenginleşmesine katkıda bulunur.

Barikat MxDR Kazanımları

Gelişmiş Tehdit Koruma

Etkili ve hızlı bir şekilde kötü amaçlı yazılımlara ve tehditlere karşı koruma sağlar.

Operasyonel Verimlilik

Otomasyon ve veri paylaşımı sayesinde güvenlik ekiplerinin az zamanda daha fazla doğru analiz ile operasyonu azaltır.

Kapsamlı İzleme ve Analiz

Ayrıntılı ve bağlamsal tehdit izleme ve analiz yeteneği sunar.

Risk Azaltma

Hızlı tepki ve daha iyi tehdit görünürlüğüne sahiptir.


Bizimle İletişime Geçin.