Barikat Siber Güvenlik Logo

Bant Genişliği Optimizasyonu

Bant Genişliği Optimizasyonu | Barikat Siber Güvenlik

Bant Genişliği Optimizasyonu

Geniş alan ağı ve üzerinde çalışan birçok servisin, en az gecikmeyle düzenli hizmet vermesi önemlidir. Kurum bünyesinde önem arzeden bazı trafik veya uygulamaların önceliklendirilmesi, bant genişliği kullanımını ciddi ölçüde azaltarak uygulama ve veri iletişim performansını artırır. Bu sayede anlık çalışabilecek uygulama miktarı ve bağlantı sayısında da artış sağlanır. Felaket kurtarma merkezleri, uzak ofisler, veri merkezleri, bulut ve sanal altyapılar dahil olmak üzere esnek bir kullanım alanı bulunmaktadır.