Barikat Siber Güvenlik Logo

Bulut Güvenliği Kontrol Hizmeti

Bulut Güvenliği Kontrol Hizmeti | Barikat Siber Güvenlik

Bulut Güvenliği Kontrol Hizmeti

Operasyonel ve yönetsel süreçlerde bulut hizmetlerinin verimli ve etkin kullanımını sağlamak, teknoloji ve yetkinlik eksikliğinden kaynaklanan riskleri minimize etmektir.


Sürdürülebilir ve güvenilir altyapı, erişilebilir sistemler ve hata toleransı yüksek yapıların oluşturulması amacıyla kurumsal yapıların veri merkezlerinde kullanılan teknolojilerin dönüşümü, modernizasyonu ve paydaşların işlettiği süreçlerin, varlıkların, işledikleri verilerin ve erişimlerinin doğru ve detaylı bir biçimde tanımlanması, güvenlik zafiyetlerinin tespit edilmesi, bu zafiyetlere yönelik çözümlerin belirlenmesi, bulut ve bilgi güvenliği yönetimi ile ilgili uluslararası standartlarla uyumluluğun sağlanması ve nihayetinde güvenilir, ölçülebilir ve yönetilebilir sistemlerin tasarlanması, veri, hizmet, operasyon, iş gücü, zaman, itibar ve mali kayıpların önüne geçilmesidir.

Bulut Güvenliği Kontrol Hizmeti Nedir?


Türkiye’de bulut dönüşümü; bir dizi temel yetkinlikle mümkün olan, organizasyonel değişimin doğru anlaşılmasını ve etkin kullanım ile iş risklerinde azalma; yönetişim performansını artışı ve güvenlik yetkinliğinde iyileşme; operasyonel verimlilikte artış olduğunu göstermektedir. Bu dönüşüm alanları; teknolojik, süreç ve organizasyonel dönüşümüne olanak tanıdığı bir değer zincirini yansıtmaktadır.


Bulut Güvenlik Kontrolleri (BGK, Cloud Readiness Asessment), sektörel ve endüstri standartlarında yayınlanmış birçok çerçeveyi baz alarak güvenli bulut bilişim altyapılarına geçiş öncesinde ve geçiş ile beraber bulut hizmet altyapısının güvenlik perspektifinde rafine ettiği kontroller bütünüdür. BGK Hazırlık analizi hizmetinde Bulut ve Bilgi Güvenliği çerçevesinde süreç ve teknoloji bakış açısıyla yorumlanıp, varolan ya da olması planlanan politika tanımı, kontrolün uygulanması, güvenlik süreçlerinin önceliklendirilmesi ve raporlanması kriterleri değerlendirilir.


BGK Boşluk Analizi, Bulut Güvenliği konusunda geniş bir perspektifte kuruluşun mevcut durumu yansıtır, kısa orta ve uzun vadeli ürün ve hizmet yatırımlarının belirlenmesinde yardımcı olur.

Bulut Güvenliği Hizmet Kapsamı


Bulut Güvenliği Hizmet Kapsamı | Barikat Siber Güvenlik

Siber tehditlere karşı savunmasız bırakacak koşulların ortadan kaldırılması ve tehdit tabanlı ortaya çıkan olaylara karşı organizasyonların ve sistemlerin devamlılığının sağlanması için yapılması önemli olan Analiz hizmeti; Organizasyonun Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik alanındaki tüm teknolojik altyapısını ve süreçlerini değerlendirmek amacıyla 17 güvenlik etki alanı ve 197 denetim olarak insan, süreç ve teknoloji eksenlerine göre rafine edilmiş kontrolleri içermektedir. Bu 17 alan, birçok güvenlik kılavuz belgesine dayanır ve ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018, CIS 8.0, CSA CCM Matrisi gibi ana çerçevelerden esinlenerek bir kontrolün hangi kategori ile eşleştiğini tanımlayarak bütünsel bulut bilgi güvenliği çerçeveler üzerinde inceleme yapar.


Bulut hizmeti sağlayıcısı (BHS) ile yapılan hizmet düzeyi sözleşmelerinin (SLA'lar) ve Yasal Sözleşmelerin sorumluluğu, hizmet düzeylerini, ihlal açıklamasını ve olay müdahale zaman çerçevelerini vurguladığının sağlanması ve anlaşılması, bulut güvenliğinizin önemli bir parçasıdır. Paylaşılan güvenlik sorumluluğunun yanı sıra kullanılan belirli bulut hizmetleri ve devreye alma modelleri, güvenlik gereksinimlerini kimin üstlendiğini ve varsayılan güvenlik riskinin kimde olacağı durumunu değiştirir.


BHS'ları, hızlı ve daha iyi yönetmek için yapılandırma ve güvenlik araçlarıyla birlikte sürekli olarak yeni işlevsel hizmetler eklemektedir. Yeni araçlar kullanıma sunuldukça bulut tüketicisi, bir kuruluşun güvenlik ve yönetim gereksinimlerine en iyi şekilde uyan BHS yerel güvenlik araçlarıyla birlikte üçüncü taraf araçları kullanan hibrit bir yaklaşımı düşünmek durumundadır.

Bulut Güvenliği Hizmetinin Faydaları


Bulut güvenliği kontrolleri ve gap analizi özellikle siber tehditlere karşı savunmasız bırakacak koşulların farkındalığı ve olaylara karşı organizasyonların ve sistemlerin devamlılığının sağlanması için Organizasyonun Bilgi ve bulut güvenlik alanındaki teknolojik altyapısını ve süreçlerini değerlendirmek amacıyla insan, süreç ve teknoloji eksenlerine göre rafine edilmiş kontrolleri içerir.


Bulut Güvenliği Kontrolleri ve BGK Boşluk Analizi, Bulut Güvenliği konusunda geniş bir perspektifte kuruluşun bulut hizmetlerini kullanmadan önce;

  • Kurumun dikkate alması gereken yasal ve sektörel düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olunmasını,
  • Kurumun veri merkezi içerisinde alması gereken önlemler, uygulanması gereken politika ve süreçlerini tanımlamasını,
  • Bulut hizmetlerine geçiş sırasında karşılaşılabilecek risk azaltma perspektifi amacı ile standardizasyon sağlayabilecek kapsamlı yol haritası geliştirilmesine yardımcı olmasını,
  • Özellikle 17 farklı bulut güvenlik yeteneklerini farklı standartlar açılarından ele alarak, güvenlik kontrollerini nasıl oluşturacağınıza ilişkin referans alınabilir mimariler hakkında tavsiyeler verilmesini,
  • Hem bulut tüketicileri hem de bulut sağlayıcıları için bir çerçeve olarak ele alındığından uluslararası düzeyde uygulanabilr ve özellikle bulut güvenlik gereksinimlerle uyumlu hale getirmek üzere sürekli geliştirilen bir çerçeve sunulması,
  • Kuruluşun mevcut durumu yansıtır, kısa orta ve uzun vadeli ürün/hizmet/teknoloji yatırımlarının belirlenmesine ışık tutmaktadır.

Bulut Güvenliği Standartları


Kuruluş ve özel sektör işletmelerinin uyum sağlaması gereken düzenlemelerin Bulut güvenliği hizmeti kapsamında değerlendirilmesinde aşağıdaki kaynaklardan faydalanılmaktadır.

Bulut Güvenliği Standartları | Barikat Siber Güvenlik

Bulut Güvenliği Hizmetini Kimler Almalı?


Operasyonel ve yönetsel süreçlerde bulut hizmetlerinin verimli ve etkin kullanılmasını sağlamak isteyen organizasyonlar, teknoloji ve yetkinlik eksikliğinden kaynaklanan riskleri azalmak ve sürdürülebilir güvenli bulut altyapısı, oluşturulması amacıyla veri merkezlerinde kullanılan teknolojilerin dönüşümü, modernizasyonu ve işletilen süreçlerin, varlıkların, işlenilen veriler ve erişimlerinin doğru ve detaylı bir biçimde tanımlanması, çözümlerin belirlenmesi, bulut ve bilgi güvenliği yönetimi ile ilgili uluslararası standartlarla uyumluluğun sağlanması ve nihayetinde güvenilir, ölçülebilir ve yönetilebilir sistemlerin tasarlanması, bulut hizmet dönüşümlerinde veri, hizmet, operasyon, iş gücü, zaman, itibar ve mali kayıpların önüne geçilmesini isteyen tüm kuruluşlar için faydalı olacaktır.


Bizimle İletişime Geçin.