Barikat Siber Güvenlik Logo

Yönetilen Güvenlik Servisleri

Yönetilen Güvenlik Servisleri | Barikat Siber Güvenlik

Yönetilen Güvenlik Servisleri

Güvenlik ürünü kullanan veya kullanmayı hedefleyen ancak yeterli insan kaynağına, tecrübe ve yetkinliğine sahip olmayan veya bu faaliyetlerin üçüncü taraflar ile gerçekleştirilmesini isteyen küçük/orta/büyük Kurum/Kuruluşlar için verilmekte olan hizmettir.

Bu hizmet, uzaktan veya yerinde personel temini olmak üzere verilmektedir. İhtiyaca göre hizmetin kapsamı ölçeklenebilmektedir.

NEDEN YÖNETİLEN GÜVENLİK SERVİSİ?

 • Yetkin personel istihdamında yaşanan zorluklar,
 • Siber tehditlerin takibi ve bu tehditlere karşı alınması gereken aksiyonlarda yaşanan yetersizlikler,
 • Artan tehdit unsurlarındaki değişiklikler nedeniyle güvenlik operasyonlarının hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesinde yaşanan zorluklar,
 • Yönetilen Güvenlik Servis Sağlayıcıları tarafında biriken istihbarat ve siber ataklarla ilgili tecrübe ve bilgi birikiminden fayda sağlanabilmesi,
 • İşletimin global güvenlik standartlarına uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesi,
 • İşletimi sağlanan güvenlik ürünleri ile ilgili dokümantasyon ve raporlamanın sağlanması,
 • Kurum/Kuruluşun kendi iş odağının dışına çıkmamasına imkan sağlaması,
 • Güvenlik servislerinin işletiminin sağlanmasında kullanılacak insan kaynağı için sermaye yatırımı (CAPEX) yapmak yerine, YGSS tarafından bu hizmetin alınması ile Operasyon giderleri (OPEX) bütçesinden karşılanmasına imkân tanıması.

YÖNETİLEN GÜVENLİK SERVİSLERİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:

 • Temel İşletim Faaliyetleri,
 • Periyodik Sağlık Kontrolleri,
 • Proaktif İşletim Faaliyetleri,
 • En İyi Uygulama Pratiklerinin uygulanması,
 • Konfigürasyon değişiklikleri ve iyileştirme çalışmaları,
 • İşletim politikalarının belirlenmesi,
 • Güncelleme ve Yamaların uygulanması,
 • Yapılan operasyonlar ile ilgili raporlama,
 • Yedekleme Politikasının belirlenmesi
 • Ürün konfigürasyon yedeklemelerinin yapılması,
 • Talebe göre yeni tanımlama ve güncellemelerin yapılması,

ÖNEMLİ NOKTALAR:

 • Ürün üzerinden gerçekleştirilen tüm faaliyetler video kaydı altına alınır ve müşteriye sunulabilir,
 • Tüm talepler için Yardım Masası’nda çağrı açılır ve SLA sürelerine uygun olarak süreç işletilir,
 • Güvenlik ürünleri kayıtları Kurum/Kuruluş dışına çıkarılmaz.

BARİKAT TARAFINDAN VERİLEN YÖNETİLEN GÜVENLİK SERVİSLERİ

 • Güvenlik Duvarı Sistemleri Yönetimi
 • Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri Yönetimi
 • Son Kullanıcı Güvenlik Sistemleri Yönetimi
 • Olay İzleme ve Korelasyon Sistemleri Yönetimi
 • Veri Sızıntısı Önleme Sistemleri Yönetimi
 • Web Uygulama Güvenlik Duvarı Sistemleri Yönetimi
 • Son Kullanıcı Güvenlik Sistemleri Yönetimi
 • Ağ Erişim Kontrolü Sistemleri Yönetimi
 • URL Filtreleme Sistemleri Yönetimi

Daha detaylı bilgi almak için Müşteri Temsilcilerimiz veya ygs@barikat.com.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz.