Barikat Siber Güvenlik Logo

KVKK Bilgilendirmesi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

Barikat İnternet Güvenliği A.Ş. olarak, müşterilerimizin özel hayatlarının gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Kişisel verilerinin kullanılmasında, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla yürürlükte olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu* hakkında bilgi vermek istiyoruz.

Biz verilerinizi;

  • Her zaman güvenle saklıyor,
  • Yürürlükte olan mevzuattan kaynaklanan saklama, bilgilendirme, raporlama ve ilgili diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesinde,
  • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve diğer ilgili görevli/yetkili mercilerin bilgi ve belge taleplerinin karşılanmasında,
  • Şirketimizin ürün, hizmet ve çözümlerinin sunulmasında,
  • Gerçekleştirilen duyurular, etkinlikler vb bilgilendirmelerde kullanıyor ve
  • Kanunun izin verdiği kuruluşlar dışında kimseyle paylaşmıyoruz.

Dilediğiniz zaman bize başvurarak;

  • Kişisel verilerinizin kullanılma amacını,
  • Hangi kuruluşlarla ve ne amaçla paylaşıldığını,
  • Eksik ya da hatalı kaydedilen ya da kullanılan bilgilerinizin düzeltilmesini,
  • Kanunda öngörülen şartlar sağlanmışsa bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak kimlik fotokopinizle birlikte +90 312 235 44 51 faks numarasına ya da bilgi@barikat.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için resmi internet sitesinden kanunu inceleyebilirsiniz.
*6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK")