Barikat Siber Güvenlik Logo

Ağ ve Uygulama Tabanlı Veri Şifreleme

Ağ ve Uygulama Tabanlı Veri Şifreleme | Barikat Siber Güvenlik

Ağ ve Uygulama Tabanlı Veri Şifreleme

Verinin güvenli taşınabilmesi ve istenmeyen bir alanda görülebilir hale gelmesinin önüne geçmek için veri kritikliğine göre şifreleme yapmak gerekmektedir. Şifreleme kuvveti verinin değerini yitireceği zamana göre hesaplanarak uygun metodoloji ile yapılmalıdır. Bu alanda verinin güvenilmeyen ağ yapılarından geçerken veya uygulama veri tabanları içinde durduğu durumlarda şifreli halde bulunmasını sağlayarak güvenliği ve gizliliği sağlanabilmektedir.