Barikat Siber Güvenlik Logo

DevSecOps Hizmeti

DevSecOps Hizmeti | Barikat Siber Güvenlik

DevSecOps Hizmeti

DevSecOps hizmeti, isminden de anlaşılacağı üzere development (geliştirme), security (güvenlik) ve operations (operasyonları) ifadelerinden doğan Güvenli Yazılım Geliştirme hizmetidir. DevOps, uygulama geliştirme yaşam döngüsünü kısaltmayı ve yüksek yazılım kalitesi ile sürekli teslimat sağlamayı, DevSecOps ise geliştirilen uygulamanın yaşam döngüsüne güvenliğin entegre edilmesini amaçlar.


Barikat Siber Güvenlik olarak, organizasyonlara güvenli yazılım geliştirme süreçleri için çeşitli hizmetler sunuyoruz. Uygulama geliştirme süreçlerinin her bir aşamasında otomasyona dayanan güvenlik testlerini ve secret yönetimini gerçekleştirecek ürünlerin kurulum hizmetini, desteğini ve danışmanlığını veriyoruz.

Güvenlik Testleri


Sürekli geliştirilen uygulamalarınız için güvenlik önlemlerini uygulamalarınızın yaşam döngüsüne (DevOps Pipeline) dahil ederek, uygulamalar yayınlanmadan zaafiyetleri tespit edin, engelleyin ve süreci hızlandırın.


Uygulamaların yaşam döngüsü sırasında yapılan güvenlik testleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • Static Application Security Testing (SAST)
 • Software Composition Analysis (SCA)
 • Dynamic application security testing (DAST)
 • Interactive application security testing (IAST)
 • Mobile application security testing (MAST)
 • Runtime application self-protection (RASP)
 • Infrastructure as code testing
 • Container image scanning
 • Dynamic threat analysis (DTA)

Erken Tespit


Yazılım geliştirme süreçlerinde dış kaynaklı hazır kütüphanelerin ve çevik süreçlerin kullanılması ile fikirden ürüne giden bu yol çok kısalmış ve hızlanmıştır. Yapılan araştırmalarda kurumların yazılım ürünlerinin içinde kendi yazdıkları kod miktarının %15’e kadar düştüğü raporlanmıştır. Bu durum hazır kütüphane zafiyetlerinin kendi yazılımlarına taşımalarına sebep olmaktadır. DevSecOps hizmeti ile sürekli güncellenen üçüncü taraf hazır kütüphanelerin SCA araçları ile zafiyetlerin erken tespiti yapılarak ürüne taşınması engellenmektedir.

Güvenli Yazılım Gelişirme


DevSecOps hizmeti ile uygulamalarda güvenlik taramaları sonrası ortaya çıkan zafiyetler baz alınarak, yazılım geliştirme ekiplerinin ortaya çıkan zaafiyetler konusunda bilgilendirilmesi için eğitim platformu da sunulmaktadır.

Secret Yönetimi


Kimlik bilgileri, uygulamalara, araçlara, kritik altyapılara ve diğer hassas verilere erişim sağlar. Ayrıntılı Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (RBAC) ile gizli dizileri sıkı bir şekilde kontrol ederek bu erişimi güvence altına alın. Uygulamalarınızın secret ihtiyaçlarını tek bir noktadan (Vault) güvenli şekilde, ihtiyaç dahilinde dağıtın ve yönetin.

 • DevOps Araçları
 • Konteyner Orkestrasyon Platformları (Kubernetes, Openshift)
 • Bulut Hizmeti Sağlayıcıları (AWS, GCloud, Azure)

Yazılım Geliştirme Yolculuğunuzu Güvenli Hale Getirin


DevSecOps hizmetimiz ile organizasyonların yazılım geliştirme ve dağıtma süreçlerine çevik otomasyonlar sunuyoruz. Ertelenen güvenlik açıklarını doğru ve zamanında tespit ederek yazılım geliştirme süreçlerini planlı güvenlik çözümleri ile hızlandırıyoruz.


Barikat DevSecOps hizmeti kapsamında detaylı bilgi almak için bilgi@barikat.com.tr adresinden bizimle iletişime geçiniz.