Barikat Siber Güvenlik Logo

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi | Barikat Siber Güvenlik

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bilgi Güvenliği İnsan, Süreç ve Teknoloji başlıkları altında değerlendirilmektedir. Bu başlıklardan Süreç kısmı soyut bir kavram olarak mevcut olsa dahi bu yapının doğru bir şekilde takip edilebilmesi, oluşturulan süreçlerin referans alındığı sisteme uygunluğunun sağlanabilmesi ve ihtiyaç sahiplerine efektif bir şekilde ulaştırılabilmesi için Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri kullanılmaktadır.