Barikat Siber Güvenlik Logo

DDO Uyumluluk Analizi

DDO Uyumluluk Analizi | Barikat Siber Güvenlik

DDO Uyumluluk Analizi

Türkiye’nin veri güvenliğine ulusal sınırlar çekiliyor!


Yaşadığımız bilgi ve teknoloji çağında, takip edilemeyecek bir hızla gelişen teknolojiler dijital kaynaklara ve kişisel bilgilere erişimi çok kolay bir hale getirmiştir. Ancak bu tehlikeli gelişim, bilgi güvenliği açısından büyük endişeye neden olmaktadır. Kritik altyapılarda işlenen verinin gizliliği, bütünlüğü veya erişilebilirliğinin bozulması büyük ölçekli ekonomik zarara, ulusal güvenlik açıklarına, kamu düzeninin bozulmasına veya bu etkenlere bağlı can kayıplarına neden olabilir. Bu tür zaafiyetler gerçekleşmeden, kritik verinin güvenliği için gereken tedbirler zamanında belirlenmeli ve belirlenen tedbirlerin uygulanması içi gereken faaliyetler tanımlanmalıdır.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin 24.07.2020 tarihinde yayınladığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi de belirli kurum, kuruluş ve işletmeler için bilgi güvenliği önlemlerini zorunlu hale getirmiştir. Bilgi işlem birimi barındıran, bilgi işlem hizmetlerini üçüncü taraflardan alan, devlet kurum ve kuruluşlar ile kritik altyapı hizmeti veren işletmeler bu rehbere uyumlu olarak dijital dönüşümlerini gerçekleştirmek zorundadırlar. Ülkemizde son dönemde yaşanan siber saldırıların da gösterdiği gibi; yerli ve milli siber güvenlik ürün ve çözümlerinin kullanılarak kurum ve kuruluşlarımızın dijital bilgilerinin korunması, üretim gücümüze destek olacak ve dünya ile rekabet edecek teknolojiler üretebilmemizin önünü açacaktır.

Bir organizasyonun en değerli varlığının kurumsal kimliğini oluşturan bilgiler olduğu düşünüldüğünde, organizasyonun en temel önceliği de depoladığı bilgilerin güvenliğini korumak olmalıdır. Biz de Barikat olarak, artan dijital verilerinizin güvenliği için Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine uyum sürecinizde her adımınızda yanınızda yer alacağız.

İşletmenizin bilgi güvenliği riskini ortadan kaldırarak; bilgilerinizin gizliliğini, bütünlüğünü ve güvenli bir şekilde erişilebilirliğini sağlamak için işletmenize uygun çözümler sunuyoruz.

DDO Rehberi kapsamında sunulan çözümlerimiz aşağıda sunulmuştur:

 • Kritiklik Derecelendirme ve Boşluk Analizi
  1. Varlık gruplarının belirlenmesi
   Varlık grubu kritiklik derecesinin belirlenmesi
   Mevcut durum ve boşluk analizi
   Rehber uygulama yol haritasının hazırlanması
 • 1. Seviye Tedbirlerin Uygulanması
  1. 1. derece kritik varlık grupları özelinde uygulanması gereken temel seviye tedbir çalışmaları
 • 2. Seviye Tedbirlerin Uygulanması
  1. 2. derece kritik varlık grupları özelinde uygulanması gereken temel seviye tedbir çalışmaları
 • 3. Seviye Tedbirlerin Uygulanması
  1. 3. derece kritik varlık grupları özelinde uygulanması gereken temel seviye tedbir çalışmaları

Bilgileriniz bizimle güvende!

Hizmetimizden hemen faydalanmak için bize bilgi@barikat.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.