Barikat Siber Güvenlik Logo

Yeni Nesil Veri Merkezi

Yeni Nesil Veri Merkezi | Barikat Siber Güvenlik

Yeni Nesil Veri Merkezi

Teknolojiye olan ihtiyacın artması bir çok işkolunda sağlanan bilişim servislerinin artmasına ve anlayışın değişmesine yol açmaktadır. Daha esnek ve ihtiyaçlara hızlı cevap verebilen uygulamaların geliştirilmesi aynı zamanda bu sistemlere alt yapı sağlayan veri merkezlerinin de benzer esneklikte ve hızlı çalışabilir hale gelmesini gerekli kılmıştır.

Yeni nesil anlayışlara (örn: SDN) uygun güvenlik çözümleri ile Barikat, kurumunuzun iş süreçlerinin en güvenli halde olabilmesini sağlamaktadır.