Barikat Siber Güvenlik Logo

DNS Güvenliği

DNS Güvenliği | Barikat Siber Güvenlik

DNS Güvenliği

İsim sorgulama internet yapısının bel kemiğini oluşturmaktadır. Kurumsal kimliğin ve ulaşılabilirliğinin sağlanması ancak DNS yapıları ile mümkün olmaktadır. Bu yapı bu kadar önemli olmasına rağmen güvenliği ikinci planda kalmış ve bir çok saldırının da temelini oluşturmuştur. DNS Güvenliği çözümleri ile hem yüksek performanslı DNS sunucuları olarak çalışabilmekte hem de maruz kalınabilecek saldırılara karşı güvenlik sağlayabilmektedir.