Barikat Siber Güvenlik Logo

Güvenlik Test Hizmetleri Birimi - Ekim Ayı Faaliyet Raporu

Güvenlik Test Hizmetleri Birimi - Ekim Ayı Faaliyet Raporu | Barikat Siber Güvenlik

Güvenlik Test Hizmetleri Birimi - Ekim Ayı Faaliyet Raporu

14/12/2020

BARİKAT Güvenlik Test Hizmetleri Birimi tarafından hazırlanan bu rapor, 01-31 Ekim 2020 tarihleri arasında icra edilen güvenlik test hizmetlerine ilişkin özet ve istatistiki bilgileri içermektedir.

Raporun hazırlanmasının temel amacı, dönem içinde icra edilen testler ve tespit edilen zafiyetler konusunda bilgilendirmede bulunmak ve tespit edilen zafiyetlere yönelik olarak tedbirler alınmasını sağlamaktır.

BARİKAT tarafından icra edilen güvenlik testleri BARİKAT Güvenlik Testleri Metodolojisine göre yürütülmektedir. Güvenlik testleri esnasında, kuruluşların faaliyetlerinin aksamasına ve hizmet kesintisine yol açmayacak yöntemler kullanılmaktadır. Hizmet kesintisine yol açabilecek tüm testler kuruluş ile koordineli olarak planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir.

BARİKAT Güvenlik Test Hizmetleri Birimi tarafından dönem içinde 28 kuruluşta güvenlik test hizmetleri icra edilmiştir. Söz konusu testler esnasında toplam 4 adet acil, 3 adet kritik, 130 adet yüksek bulgu tespit edilmiştir.

Testler esnasındaki bulguların önem dereceleri belirlenirken varlığın değeri dikkate alınmamakta, varlık değerlendirmesi yapma ve varlıkların öncelik derecelerine göre aksiyon alma işlemleri kuruluş sorumluluğuna bırakılmaktadır.

Acil olarak belirlenen bulgular TSE Standartları gereğince Acil Zafiyet Bildirim Formu ile ilgili kuruluşa bildirilmekte ve ivedi olarak tedbir alınması sağlanmaktadır.

Raporda, testlerin icra edildiği kuruluş miktarı, testlerin cins ve miktarları ile tespit edilen bulguların önem dereceleri yer almaktadır. Raporda kuruluş ismi ve kuruluşu işaret edecek herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Raporun tamamına aşağıdaki butonu tıklayarak erişebilirsiniz.


Raporu İndir
Sosyal Medyada Paylaş