Barikat Siber Güvenlik Logo

Vizyon - Misyon

Vizyonumuz

Bilişim güvenliğini sağlamak ve artırmak için ihtiyaç duyulan unsurları araştırıp, geliştirip, üretip, gerekiyorsa mevcut ürünleri de kullanarak, doğru çözümler yaratmak. Bunun ticareti ile de çalışanlarının yaşamlarını daha iyi seviyelere taşımalarına imkân tanıyacak olanakları kazanmak.

Misyonumuz

Müşterilerinin bilişim güvenliği seviyelerini korumak ve artırmak için bildikleri veya bilmedikleri insan, süreç, teknoloji ihtiyaçlarını onlara anlatmak, önermek ve sağlamak.