Bilişim güvenliğini sağlamak ve artırmak için ihtiyaç duyulan unsurları araştırıp, geliştirip, üretip, gerekiyorsa mevcut ürünleri de kullanarak, doğru çözümler yaratmak. Bunun ticareti ile de çalışanlarının yaşamlarını daha iyi seviyelere taşımalarına imkân tanıyacak olanakları kazanmak.