GÜVENLİK ANALİZ VE UYUMLULUK HİZMETLERİ

Güvenlik Analiz ve Uyumluluk Hizmetleri, bilgi güvenliğini insan, süreç ve teknoloji boyutlarıyla ele alan, ürün bağımsız danışmanlık ve denetim hizmetleri veren birimdir.

GÜVENLİK ANALİZ HİZMETLERİ

Güvenlik Analiz Hizmetleri, Barikat Ar-Ge tarafından tasarlanan metodolojilere göre Kurum ve kuruluşların bilgi güvenliği ile ilgili mevcut durumu değerlendirerek, nasıl iyileştirilebileceğini değerlendiren hizmetler bütünüdür.

1.

Siber Güvenlik Operasyon Merkezi

SGOM’un kurum ve kuruluşların bünyesinde mevcutta uygulanma durumunu ölçebilmek amacıyla gerçekleştirilen analiz hizmetidir.

2.

Etkin Güvenlik Kontrolleri Boşluk Analizi

Etkin Güvenlik Kontrolleri’nin organizasyon kapsamında mevcut uygulanma durumunu ölçümlemek amacıyla gerçekleştirilen analiz çalışmasıdır.
Bir konunun çeşitli başarım se viyelerinde ele alınması prensibine dayanan olgunluk modeli yaklaşımı, Güvenlik Analiz hizmetlerinin temel taşıdır. Güvenlik Analiz Hizmetleri, Barikat Ar-Ge tarafından geliştirilen olgunluk modellerini kullanarak kurum ve kuruluşların mevcut durumlarını belirler ve sonraki olgunluk seviyesine ulaşılması için yapılması gerekenleri içeren yol haritaları üretir.

UYUMLULUK VE DANIŞMANLIK

Uyumluluk Hizmetleri, kurum ve kuruluşların bilgi güvenliği konusunda gerek uluslararası standartlar gerekse Türkiye’deki güncel mevzuata uyumluluk sağlamasına yönelik verilen analiz ve danışmanlık hizmetleri bütünüdür.

1.

ISO 27001 Danışmanlığı

Kurum ve Kuruluşlarda BGYS kurulmasına ve işletilmesine yönelik verilen danışmanlık hizmetidir.

2.

ISO 27001 İç Denetim

Organizasyonda hali hazırda kurulmuş BGYS’nin ISO 27001 gerekliliklerine göre denetlenmesini içeren hizmettir.