Barikat Siber Güvenlik Logo

EKS Güvenliği

EKS Güvenliği | Barikat Siber Güvenlik

EKS Güvenliği

Endüstriyel Kontrol Sistemleri gelişen iş ihtiyaçları ile beraber değişmekte ve erişilebilir yapılara dönüşmektedir. Geçmişten gelen kapalı sistemlerin internete ve erişime açılması güvenlik riskleri doğurmakta ve bununla beraber gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını zorunlu kılmaktadır.

Barikat, bilgi teknolojileri ve operasyonel teknoloji dünyalarının birleşmesinden doğan bu ihtiyacı karşılamak için çözümler üretmekte ve bu yapıların güvenilir şekilde çalışması için hizmetler sunmaktadır.