Eğitim

Alanında pek çok ilki hayata geçirmiş olan Barikat İnternet Güvenliği; ağ temelleri, ağ uzmanlığı ve ağ güvenliği ile çok çeşitli bilgi güvenliği eğitimlerinin yanı sıra, çözüm ortağı olduğu üreticilerin eğitimlerini vermektedir.

Barikat eğitimleri;  kurum yöneticilerinin, teknik personelin ve tüm sistem kullanıcılarının, bilgi güvenliği alanındaki farkındalıklarını arttırmayı, yeteneklerini geliştirmeyi, sahip oldukları güvenlik ürünlerini tüm özellikleriyle öğrenip, kurmayı, yapılandırmayı ve gerektiği anlarda da müdahele etmeyi başarmalarını sağlamak hedefiyle verilmektedir.

Eğitimlerimiz, her biri alanlarında saha deneyimi ve pratiğine sahip, ağ güvenliği danışmanlığı ve çözüm yapılandırmada uzman, yurtdışında eğitim görmüş ve sertifikalı eğitmenlerimiz tarafından verilmektedir.

Barikat eğitmenleri yalnızca alanlarında değil, düzenli olarak gerçekleştirilen iç eğitimlerde de gelişimi desteklenen, takip edilen ve eğitmenlik alanında da uzmanlık kazanmak üzere yetişmiş, eğitmenlik vasıflarıyla donanımlı, bildiğini aktarma görevini en uygun şekilde yerine getirebilen eğitmenlerdir.

Yeni teknolojilere adapte olmuş ve sürekli güncellenen eğitim içerikleriyle bir çok farklı eğitim teknik ve metodu eklektik ve entegre olarak Barikat eğitimlerinde kullanılmaktadır. Barikat eğitimlerinde, klasik ve geleneksel öğretim yöntemlerinin aksine, öğrenciler, öğrenme prosesine dahil edilmektedir. Eğitim teknikleri, işlenen konunun öğrenilmesinden de öte, tamamen ‘’edinilmesine’’ ve eğitim sonunda öğrencilerin, edindikleri bilgileri kendi başlarına da uygulayabilmesine dayanmaktadır. Kısacası; eğitimlerimizde öğrendikleriniz hem günlük yaşantınız, hem de işinizde yararlanacağınız ve ofisinize döner dönmez kullanabileceğiniz öğretim teknikleri felsefesine dayanmaktadır.

Barikat eğitimleri, katılımcıların farkındalığını arttırmaya, güvenlik temellerini öğretmeye ve bilişim güvenliğinin en önemli alanlarındaki teknik bilgileri edindirmeye yöneliktir.

Barikat’ın eğitim felsefesi, katılımcıların, eğitim sonunda ofislerine döner dönmez kullanabilecekleri bilgileri ‘edindirme’ üzerine yapılandırılmıştır.

Görsel, işitsel ve yaparak öğrenme dahil, tüm öğrenci çeşitlerine hitap etmeye yönelik olarak hazırlanmış Barikat eğitimlerinde, edinilen bilginin kalıcılığını sağlamak üzere verilen egzersiz ve materyallerleeğitim esnasında takip kolaylığı, eğitim sonrasında ise katılımcıların geriye dönük çalışma yapabilmesi ve edinilen bilgileri pekiştirebilme imkanına sahip olması sağlanır.

Barikat eğitimlerine katılmak için resmi ön koşullar bulunmasa da, alınan eğitimden en efektif verimin sağlanabilmesi için, katılımcıların her bir eğitim öncesinde bilmesi beklenen teknik seviye bilgiler mevcuttur.

Ardışık bir seri olarak alınabilen Barikat eğitimlerini, dilediğiniz takdirde, herhangi bir sıra izleme zorunluluğu olmaksızın, bağımsız olarak da alabilirsiniz. Hangi eğitimin sizin için uygun olduğunu bilmediğinz takdirde eğitim öncesi verilen danışmanlık ve yönlendirme hizmetlerimizle, maksimum faydayı sağlayabileceğiniz eğitim için sizlere destek sağlanır.

Barikat’ın eğitim merkezinde verilen eğitimler, sınıf / lab ortamında gerçekleşmekte ve her katılımcıya, eğitim boyunca ihtiyaç duyacağı bireysel donanımı sağlanmaktadır.

Ders aralarında, özel rekreasyon alanımızda rahatlama ve de sosyalleşme fırsatı yakalayan katılımcılarımızın tam memnuniyeti için, Barikat’ın eğitim merkezinde her şey özenle düşünülmüş ve tasarlanmıştır.

Eğitim sonunda uygulanan anketlerle, eğitimde değerlendirme sağlar ve anket sonuçlarına göre eğitimde eksik kaldığını düşündüğünüz herhangi bir nokta olduğu takdirde, katılımcılarımıza mutlaka geri dönülmektedir. Ve yine bu anketlerin sonuçları, eğitmenlerimizle gerektiği ölçüde paylaşılır ve gelişimlerini destekleyici önermelerde bulunulur.

Barikat eğitimlerinde, yeteneklerinizi geliştirir, en yeni ve pratik konuları öğrenir ve başarıya giden yolu garantilersiniz.

Barikat’ın vermekte olduğu ürün ve üretici bağımsız güvenlik eğitimleriyle ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen egitim@barikat.com.tr ya da training@barikat.com.tr adreslerine e-posta gönderiniz.

BARİKAT AKADEMİ

Barikat Akademi, organizasyonların siber güvenlik iş gücünü yetiştirmek ve güçlendirmek amacıyla rol ve iş bazlı eğitim hizmetleri sunmaktadır.

Barikat Akademi ve güncel eğitim takvimi hakkında bilgi edinmek için www.barikatakademi.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.