Accelops

Veri Merkezi İzleme, Güvenlik Bilgi Olay Yönetimi ve İş Hizmet Yönetimi ile Bulut Programlama gibi bir çok farklı çözümü oldukça farklı sektörden kuruluşlara sunmakta olan AccelOps; 2007'de bir çok büyük üreticiden ayrılmış güçlü bir ekip tarafından kurulmuş ve Santa Clara (HQ), Londra ve Shanghai gibi farklı lokasyonlarda konuçlanmış bir üreticidir.    

Üreticinin en dikkat çeken ürünü, veri merkezi izleme yazılımı olan AccelOps Data Center Monitoring ürünüdür.

Accelops Data Center Monitoring

AccelOps, sanal bir cihaz veya SaaS olarak sunulabilinen yenilikçi bir veri merkezi ve bulut hizmet izleme yazılımıdır.

AccelOps; veri merkezinde bulunan cihaz ve uygulamaların izlenmesine, sistemlerin sürekli takip edilebilmesine,   sistem ya da ağ içerisindeki normal dışı durumların ortaya çıkmadan önce ya da ortaya çıkar çıkmaz tespit edilmesine imkan sağlayan bir çözümdür. AccelOps; organizasyon içerisinde bulunan birbiriyle ilişkili cihazları ya da sistemleri tek bir izleme panelinde birleştirerek sorun anında sorunun kaynağının tesbitine olanak sağlamaktadır. AccelOps Data Center Monitoring’in en büyük kullanım amaçlarından biri de, ortaya çıkan herhangi bir sorunun, kullanıcılar henüz farkına varmadan, sistem yöneticileri tarafından tesbitini sağlamasıdır.

Tek yönetim konsolu üzerinden sistemli güvenlik, erişilebilirlik ve performans açılarından takip edilerek elde edilen gerçek zamanlı yönetici arabirimine aşağıdaki gibi bir örnek verilebilir:

AccvelOps Data Center Monitoring

AccvelOps Data Center Monitoring ürününün öne çıkan özellikleri:

• Tek platformda güvenlik, erişilebilirlik ve performans izleme,

• Netflow desteği,

• IT ve Business servisleri tanımlayabilme ve bu tanımlara bağlı olarak izleme yapabilme,

• Esnek kural Framework özelliğiyle tehdit veya ihlal tespiti yapabilme,

• Esnek raporlama ve gösterge paneli oluşturma desteği,

• VMware sanallaştırma ortamlarını izleyebilme,

• Yüksek performanslı olay kaydı,

• Esnek kurulum modelleri (SaaS, Virtual Appliance),

• MSP modeli çalıştırabilme,

• Rol tabanlı erişim kontrolü (RBAC),

• Cihaz ve sunucuları kolay tarama ve ekleme.

AccelOps,  ajan (agent) kullanmaksızın sunucu ve cihazları izleyebilmekte ve Windows sunuculardan WMI, Linux-Unix sunuculardan SNMP protokolleri üzerinden CPU, memory, çalışan işlemler (process), ağ kullanımı, disk kullanımı gibi bilgileri toplayarak performans izlemesi yapabilmektedir.

AccelOps ayrıca, önceden tanımlı ve özel tanımlanmış eşik değerlerine göre anlık alarmlar da üretebilmektedir.

AccvelOps Data Center Monitoring

Aşağıda yer almakta olan gösterge paneli resmi ürünün öne çıkan özellikleri arasındadır. Ekran görüntüsünden de görülebileceği üzere, ürün tüm sistem bileşenlerinin tek bir arabirim üzerinden tanımlanarak izlenmesine imkan sağlamaktadır. Bu sayede, kurumda yaşanacak herhangi bir sorun anında sadece bu ekran üzerinden bile sorunla ilgili bilgi almak mümkün olabilecektir. Ayrıca, bu ekran kaynak yetersizliği nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunları önceden görerek önlem alma imkanı sağlamaktadır.  Tüm bunlara ek olarak, Incident’ları Performance (performans), Availability (erişilebilirlik) ve Security (güvenlik)  olarak kategorize edip, bu ekranda, her varlık için ayrı ayrı listelemesi de sistem/güvenlik yöneticilerine büyük resmi görmelerinde yardımcı olmaktadır.

AccvelOps Data Center Monitoring

listeye geri dön