veritabani.jpg

Veri Tabanı ve Dosya Sunucu Güvenlik Duvarı

Veri tabanı, ya da dosya sunucusu olmayan organizasyon yok denecek kadar azdır. Organizasyonlarda veriler/dosyalar bu sistemler üzerinde saklanmaktadır.

Organizasyonların temel amacı; veri tabanlarına ya da dosya sunucularına hızlı ve kesintisiz erişimi sağlamaktır. Hızlı ve kesintisiz erişim odaklı çalıştırılan bu sistemlerin güvenliği ise çoğu zaman atlanmaktadır. Bu sistemlerde kurum için hassas olabilecek veri ve dosyalar bulunmaktadır. Web uygulamalarının güvenliğinin farkındalığı maalesef, hassas verilerin saklandığı ve büyük önem taşıyan veri tabanı ve dosya sunucular için henüz oluşmamış durumdadır. Aslında, veri tabanı ve dosya sunucu güvenliği bir kurumun vazgeçilmezi olmak durumundadır.Veriye gerektiğinde ulaşabilmek ve verilerin güvenliğini sağlamak önemlidir. Tehditlere karşı koruma sağlamak ve düzenleyici kurallara uyumu güçlendirmek için üretilmiş veritabanı güvenlik çözümleri sayesinde; izleme ve bloklama, kullanıcı ve çok faktörlü erişim kontrolü, veri sınıflandırma, saydam veri şifreleme, konsolide denetim ve raporlama, güvenli konfigürasyon yönetimi ve veri maskeleme sağlanır.

Veri tabanları ve dosya sunucularının güvenliğini sağlamak üzere özelleşmiş güvenlik çözümleri bulunmaktadır. Buradaki temel amaç; veri tabanlarının ve dosya sunucularının güvenliğini sağlamanın yanında veriye kimin, ne zaman ve ne kadar veriye eriştiğinin takibatının yapılmasının sağlanmasıdır. Yani, kullanıcıların yetkilerinin olmasına rağmen veri tabanlarında ya da dosya sunucularındaki erişmemeleri gereken verilere de erişiyor, hatta bu verileri değiştiriyor olabilir. Bu tarz durumların ortaya çıkarılması ve engellenmesi için veri tabanı ve dosya sunucu güvenlik sistemler zorunludur.

Web (Örün ağ) uygulaması güvenlik duvarı cihazları, web adreslerinin, web uygulamalarının ve web'de çalışan servislerin güvenliğini sağlamak üzere geliştirilen web uygulaması güvenliği cihazları ailesindendir ve web ve web uygulamalarını derinlemesine korumak üzere tasarlanmışlardır.

Bu Hizmet Kapsamında Çalışılan İş Ortakları