veri_sizinti.jpg

Veri Sızıntısı Önleme Sistemi

Veri sızıntısı önleme; kurumlar için büyük önem taşıyan değerli verilerin başkalarının eline geçmesini engellemek üzere tasarlanan teknolojinin ismidir.

Veri sızıntısı önleme; kurumlar için büyük önem taşıyan değerli verilerin başkalarının eline geçmesini engellemek üzere tasarlanan teknolojinin ismidir.

Veri kaçaklarının önlenmesi için kullanılan sistemler; ‘’veri kaybı önleme’’, ‘’veri sızıntısı önleme’’, ‘’veri kaçağı engelleme’’ gibi farklı şekillerde isimlendirilebilir.

Veri kayıplarına sebep olarak gösterebilecek temel ögeler arasında; kurum içinde kazayla veri kayıplarına sebep olan çalışanlar, sunucu ve masaüstü bilgisayarlarında açıkta bulundurulan veriler, kaybolan/çalınan dizüstü bilgisayarlardan sızan veriler, e-posta ve harici cihazların içerdiği gizli veriler, dışarıdan yapılan; kötücül yazılım ya da SQL enjeksiyonu gibi yöntemlerin kullanılarak gerçekleştirilen hedeflenmiş saldırılar, ya da bilerek veri çalan veyahut bir zamanlar gizli bilgilere erişimi olan ancak işine son verilmiş öfkeli çalışanların dışarıya çıkardığı bilgiler yer almaktadır.

Veri sızıntısı önleme teknolojisi sayesinde verinin eposta, ağ uygulamaları, ağ sistemleri ya da fiziksel aygıtlar yoluyla sızdırılması engellenmiş olur.

Bu Hizmet Kapsamında Çalışılan İş Ortakları