6f760d40cd.jpg

URL / İçerik Filtreleme ve Ağ Geçidi Veri Sızıntısı Önleme Sistemi

URL Filtreleme çözümü; uzunca bir süredir kullanılan basit olarak URL eşleştiremesine dayanan bir yöntemdir. Yani, URL Filtreleme sisteminin veri tabanında tanımlı bir URL'e kullanıcılar erişmeye çalıştıklarında URL'in kategorisine göre aksiyon alınmaktadır.

Ancak, günümüzde Web sitelerinin içerikleri dinamik olarak sürekli değiştiklerinden ve anlık olarak sürekli yeni Web siteleri hayata geçirildiğinden bu çözüm artık eskiden olduğu kadar güvenilir olmaktan çıkmaktadır. URL filtreleme çözümlerinin yerini artık içerik filtreleme çözümleri almaktadır. İçerik filtreleme çözümleriyle Web sitelerinin içerikleri anlık olarak analiz ve kategorize edilmektedir. Ayrıca, bu analizler neticesinde bu siteler üzerinden gelebilecek zararlıların tesbiti ve engellenmesi yapılmaktadır. URL/içerik filtreleme sistemlerinin tek amacı; kurum personellerinin yasaklı sitelere erişimini kesmek değildir. Bu sistemlerin en temel amaçları; Web üzerinden kullanıcı bilgisayarlarına ve dolayısıyla ağa gelebilecek olan zararlıların engellenmesi, kullanıcıların zamanlarını efektik bir şekilde işe odaklı olarak kullanımının sağlanması ve kurum Internet hattının en optimize şekilde kullanılarak verimin dolaylı yollarla arttırılmasıdır.

URL içerik filtreleme çözümleri üzerinde ağ geçidi seviyesinde veri sızıntısını kontrol edebilen, veri sızıntısı önleme sistemleri (DLP) bulunmaktadır. Bu sistemler; kullanıcıların Web trafiği üzerinden yanlışlıkla ya da kasten kuruma ait hassas bilgileri dışarı sızdırmasına engel olmaktadır. Hassas bilgiler kurumdan kuruma değişebilmektedir. Örneğin, bir hastane için hastalara ait sağlık bilgileri çok kritikken, bir banka için müşterilerinin Iban no'ları çok kritiktir. Bu sebeple, DLP sistemleri devreye alınmadan önce kurum içindeki hassas ve kritik bilgilerin tanımının yapılması önemlidir.

Kullanıcılarınızın web üzerinde ziyaret ettikleri sayfaları içerik açısından kontrol ederek kullanıcıları zararlı içerikten koruyan ve tüm bunları kurum yöneticileri için raporlayan çözümlerdir.

Bu Hizmet Kapsamında Çalışılan İş Ortakları