6299a18c47.jpg

Geniş Alan Ağı Optimizasyonu

Geniş alan ağı optimizasyonu, dağıtık ağlar arasındaki uygulama, sunucu, istemci, depolama ve yedekleme üniteleri arasında akan trafiğin mümkün olabildiğince hızlı, verimli ve güvenli bir şekilde olmasını sağlamak üzere geliştirilmiştir.

Kurumlar ve çalışanları dağıtık yapıya geçtikçe şube ve uzak ofislerdeki iş bütününün başarısı da giderek önem kazanmaktadır. Geniş alan ağı optimizasyonu, dağıtık ağlar arasındaki uygulama, sunucu, istemci, depolama ve yedekleme üniteleri arasında akan trafiğin mümkün olabildiğince hızlı, verimli ve güvenli bir şekilde olmasını sağlamak üzere geliştirilmiştir.

Geniş alan optimizasyon teknolojisi (WAN Optimizasyonu) sayesinde, çalışanlar çok farklı coğrafı konumlarda ve hareket halinde olsalar dahi, kendileri için önem teşkil eden uygulamalara olan erişimleri bir yerel alan ağı hızındaymış gibi optimize edilir. Uzak alan ağ trafiğinde %60 - 90 arası bir iyileşme sağlayan uzak alan ağı optimizasyon cihazları, Felaket Kurtarma Merkezleri için de çözüm oluşturmaktadır.

Geniş alan ağı optimizasyon teknolojisinin sağladıkları arasında; ağ bant genişliği kullanımını en iyi hale getirme, mümkün olan yerlerde veri gönderimini azaltma, daha önemli uygulamaları önceliklendirme, mevcut geniş alan ağı kullanımını optimize etme, paylaşım, e-posta ve tarayıcı tabanlı uygulamaları hızlandırıp, tepki zamanlarında ve uygulama protokollerinin etkinliğinde geliştirme sağlama gibi özellikler gösterilebilir.

Bu Hizmet Kapsamında Çalışılan İş Ortakları