76bef395bd.jpg

Ağ ve Ağ Performansı İzleme

Ağ ve ağ performansı izleme, ağ trafiğinin tüm detaylarının görüntülenebilmesi ve incelenebilmesinde, ağ ve bilgi güvenliği uzmanlarına kurumdaki trafik hakkında gerçek trafiğin içeriğini sunarak fayda sağlamaktadır.

Bu teknoloji, ağdaki yavaş ya da hata veren bileşenlerle ilgili ya da herhangi bir kesinti anında ağ yöneticisini e-posta, SMS ya da bilimum farklı alarmlar yoluyla bilgilendirir.

Ağı dışarıdan gelen tehlikelere karşı koruyabilecek bir saldırı tespit sisteminin aksine, bir ağ ve ağ performansı izleme teknolojisi, aşırı yüklü ya da arızalanmış sunucuları, ağ bağlantıları ve diğer cihazların durumlarıyla ilgili tam görünürlük sağlar.

Ağ istihbarat sistemleri; akan trafiğin bir kopyasını kendi üstlerine alıp saklayarak şüpheli ve olağan dışı hareketlerin fark edilmesini ve bu tür trafikle ilgili üst veri (metadata) oluşturularak bu parametreye istinaden derinlemesine inceleme imkanı yapılmasını sağlar. Ağ ve ağ performansı izleme çözümleri; ağ trafiğinin tamamını yakalayıp (Full Packet Capture), işleyerek (Parsing) hangi sistemin ağ üstünde ne yaptığının, trafiğin dünyada nereye gittiğinin ve de içeriğinin tespit edilmesini mümkün kılar. Bu cihaz; askeri kurumlar veya güvenlik güçleri gibi kurumlarda ön plana çıkmaktadır.

Ağ ve ağ performansı izleme çözümü; kurum ağında mevcut olan yazılım ve donanım sistemlerini, performans ve süreklilik kontrolü için izleyerek, varsa alınması gereken önlemlerle ilgili rapor üreten bir çözümdür. Bu çözüm; tekil olarak sistemleri kontrol edebildiği gibi, sistemlerin birbirleriyle olan etkileşimi ile (uygulama, veritabanı, Internet bağlantısı, DNS sunucu cevabı vb.) ortaya çıkan yapıyı, bileşenleriyle tek başlık altında da kontrol edebilir.

Ağ ve ağ performansı izleme çözümü; trafik akışı olan herhangi bir kuruluşun ihtiyaç duyduğu bir çözüm teknolojisidir. Bu teknoloji sayesinde; kuruluşlar performansla ilgili oluşabilecek sorunların kaynak sebeplerini teşhis edebilir ve IT verimliliklerini efektif bir biçimde arttırabilirler.

Bu Hizmet Kapsamında Çalışılan İş Ortakları