80f4d27df6.jpg

Ağ Yapılandırma ve Değişim Kontrolü (Risk Analizi)

Ağ ve güvenlik risklerinin görsel ifadesini çıkartarak güvenlik ve uyumluluk yöneticilerinin kritik düzeyde önemli kararları vermelerine ve sorunları çözmelerine yardımcı olan teknolojidir.

Herhangi bir veri açıklığı ya da saldırı daha meydana gelmeden, potansiyel riskleri ortadan kaldırmayı, ağa kapsamlı bir bakış açısı kazandırmayı, ağdaki cihaz yapılandırma ayarlarını denetlemeyi, günlük kapsamlı olarak risk değerlendirmesi yapmayı, içeriden ya da dışarıdan gelebilecek olan  saldırılara yönelik riskleri tanımlayabilmeyi, tehdilere çözüm oluşturabilecek iyileştirme seçeneklerini hayata geçirip, önceliklendirebilmeyi,  ağda yapılan değişikliklerin sebep olabileceği güvenlik ve erişilebilirlikle ilgili sorunları en aza indirgemeyi sağlar.

Güvenlik sistemlerinin yönetimiyle ilgili zaafiyet tespiti, risk analizi ve konfigürasyon yönetimi görevlerini merkezi olarak yürüterek zaman ve kaynak tasarrufu sağlayan çözümdür. Zafiyet tarama sistemlerinin bulduğu zafiyetleri, güvenlik kuralları ve ağ yapılandırmasına göre değerlendirerek hangi zafiyetin önceliğinin ne olduğunun daha kolay anlaşılmasını sağlar.

Bu Hizmet Kapsamında Çalışılan İş Ortakları